IDIOMAcastellanovalencià
BUZÓN DE SUGERENCIASbuzon de sugerencias
ESTÁS EN
  1. Portada >
  2. Noticias & Actualidad >
  3. Ayudas y Becas. Subvención deportistas de alto nivel o rendimiento de Massanassa

NOTICIAS & ACTUALIDAD

volver

Ayudas y Becas. Subvención deportistas de alto nivel o rendimiento de Massanassa

16/04/2020

Apertura de plazo de presentación de solicitudes.

Se abre el plazo de presentación de solicitudes para la Subvención de deportistas de alto nivel o rendimiento de Massanassa 2020

Beneficiaris: 

Esportistes d'Alt Nivell o Rendiment amb veïnatge administratiu en el terme municipal de Massanassa d'almenys 12 mesos d'antiguitat i que complisquen amb la resta de requisits establits en les bases reguladores.

Quantia: 

La quantia d'aquesta ajuda per a cada esportista serà de fins a un màxim de 600,00 euros, sense que en cap cas supere el 50% del pressupost presentat.

Quan l'esportista acredite diversitat funcional, serà de fins a un màxim de 1.000,00 euros, sense que en cap cas supere el 50% del pressupost presentat.

Aquesta ajuda serà compatible amb la percepció d'altres subvencions o ajudes públiques o privades, sempre que la totalitat de les mateixes no supere el cost de l'activitat global subvencionada

Altres dades:

El Programa de treball a aportar podrà estar referit a la temporada esportiva 2019/2020 o a l'any 2020, en funció dels calendaris de competició de les diferents disciplines esportives i inclourà el pressupost detallat de despeses i ingressos per al mateix període

La convocatoria podrá consultarse en el apartado Ayudas y becas, en el subapartado Deporte

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.